top of page

NATURSTENSBRANSCHEN

I detta avsnitt av JAC's hemsida kan du ta del av några viktiga förhållanden som gäller i Naturstensbranschen.

PINS 99 - Produkt information Natursten 1999.
Ger en sammanfattande och översiktlig beskrivning av olika begrepp och förutsättningar som gäller i Naturstensbranschen.

 

Vad kostar Natursten?
Artikel om kostnadspåverkande faktorer för val av natursten till fasadbeklädnad.

 

Montage metoder, fasad. (Under utarbetning)

Affärskedjor. (Under utarbetning)

bottom of page