top of page

REFERENSER & CV

För att göra det lättare att hitta bland mina referenser har jag delat upp dem i olika kategorier med underkategorier så att ni finner de områden som är relevanta.

TIDSINDELNING

här har du möjlighet att se mitt CV.

 

Erfarenhet

 

Entreprenadverksamhet, Internationella affärer, kalkyler och budget, Projektering, Beskrivningar, Projektledning, Besiktning, Skiljenämnder – framför allt inom branschområdet ”Natursten i Byggandet”

 

Klicka på länken nedan

År 2000 och framåt

 

År 1995 till 1999

 

År 1990 till 1994

 

År 1985 till 1989

 

År 1980 till 1984

 

Före år 1980

UPPDRAGSTYPER

Projektledning

 

Konsulting, kontroll och besiktning

 

Totalentrepenad

 

Utförandeentrepenad

GEOGRAFISK INDELNING

Sverige

 

Skandinavien

 

Europa utom Skandinavien

 

Internationellet utom Europa

KUNDKATEGORI

ArkitektByggentrepenör

 

Byggherre

 

Branschföretag

Bildtext: Malmö City Hall - Lösa plattor vid takanslutning. Från besiktning hösten 2003.

besiktning av en 20-årig
FASAD.

 

I samband med besiktning avseende kondition för fasaderna på Malmö Stadshus under hösten 2003 kunde konstateras att naturstensbeklädnaden var i utomordentligt god kondition med några få påpekanden dock. det allvarligaste felet var ett antal plattor som hade lossnat. Dessa har nu ommonterats. Beställaren är mycket tillfreds med att denna besiktning dels avslöjat ett allvarligt problem dels verifierat fasadernas goda kondition i övrigt.

bottom of page