top of page

DETTA ÄR JANANDERS CONSULTING AB. (JAC)

Presentation

av JAC.

JAC bedriver verksamhet som

konsulterande ingenjör med fokus på

användande av natursten för samtliga

applikationsområden inom byggandet.

JAC drivs av och är helägt av CivIng (SVR) Jan Anders Brundin –seCurriculum Vitae.

Den ursprungligabolagsbildningen skedde 1977.Fram till 1994 bedrev JAC sin verksamhetsom entreprenadföretag inom naturstensbranschen.

Kompetensområdet för dagens JAC är projektledning, projekteringsledning, planering, logistik, budget, upphandling, besiktning samt forskning och utveckling. Företaget vänder sig till kunder inom privat och offentlig sektor såväl inom landet som på den internationella marknaden. Den långa listan över referensprojekt talar sitt tydliga språk. Det internationella kontaktnätet inom naturstensbranschen är betydande. Detta möjliggör erbjudande av konkurrens kraftiga alternativ för de uppdragsgivare som söker mer utvecklade genomförandeformer än de som vanligen står till förfogande. 

JanAnders Brundin till vänster väljer Travertin i Italien för ett projekt i Köpenhamn tillsammans med projektets arkitekt.

För Konsultation kontakta mig

Ditt meddelande skickades!

Nyheter

Jan Anders Brundin är en legendar inom svensk stenindustri. Under ett mer än 50-årigt yrkesliv har han som global handelsresande i natursten medverkat vid byggprojekt i ett flertal europeiska länder, i Mellanöstern, USA, forna Sovjetunion, norra Afrika för att nämna några exempel. 

”Jag kan förse världskartan med många kartnålar – sten-trender och tillfälligheter har styrt” sammanfattar Jan Anders - komplett projektledare, principfast besiktningsman och medlare som rett ut olika tvister.

Exemplen på de internationella uppdragen genom åren skulle utan vidare kunna fylla en bok.

Artskilda olika roller med gemensam nämnare; djup och bred kunskap - oavsett om det handlar naturstenens tekniska egenskaper, monteringsmetoder eller affärsjuridik.

– Den moderna stenbranschen är global, vilket medför en gemensam utmaning i att också förstå olika kulturer. Människor är vanligen mer komplexa än byggmaterial. När man väl behärskar olikheterna blir det paradoxalt nog mindre komplicerat och man når snabbare samsyn.

 

Jan Anders Brundin

MILJONER ÅR GAMMALT FRAMTIDSMATERIAL

 

Ramses den stores favoritmaterial sten är fortfarande populärt. I

samtida arkitektur kan vi se hur fasader, mark- och golvbeläggningar

utförs i natursten. Materialet hyllas ofta för sina estetiska kvaliteter

men har även andra fördelar så som låga underhållskostnader,

beständighet över tid och dess återanvändbarhet.

 

Jananders Consulting har genom Jan Anders Brundin heltäckande och

unik kompetens inom natursten. Han har över femtio års erfarenhet

av att arbeta som naturstensentreprenör och specialistkonsult.

Uppdragen, där han medverkar som sakkunnig inom natursten,

är ofta komplexa. Jan Anders specialistkunskap har

föranlett att många av uppdragen utförts utomlands. Han har också

medverkat i flera EU- forskningsprojekt och är medförfattare till ett flertal häften i

Svenska Stenindustriförbundets "Stenhandbok."

Natursten förekommer i väldigt många projekt och kräver stor

detaljkunskap vilket Jan Anders Brundin besitter. I uppdragen

eftersträvas att, tillsamman med uppdragsgivaren, medverkande

konsulter och entreprenörer, lyfta kunskapen till en högre nivå och

även söka nya användningsområden. En viktig del är även besiktningsverksamheten liksom medverkan i tvistsituationer och rättegångar 

 

Jan Anders Brundin

bottom of page